Alltec Services søker nye medarbeidere

Alltec Services AS er et nystarta selskap som tilbyr service og teknologiløsninger innen energi, aqua/maritime, industri og offentlig sektor. Selskapets aktiviteter er rettet inn mot “det grønne skifte” med bl.a. drift av Katapult test-senter “Energy House” for testing av ny teknologi/energibærere, biogassprosjekt og nye serviceløsninger med fokus på bærekraft og energieffektivisering.

Vi søker dyktige medarbeider innen flere fagfelt som;

• Driftsingeniør/driftsleder Test-senter «Energy House» (Elektro /lav/ høyspentanlegg)


• Fagarbeidere innen elektro og automasjon


• Ingeniører innen prosess/mekanisk, elektro, automasjon


• Lærlinger innen elektro og automasjon

Alltec tilbyr et nytt og spennende miljø der hver enkelt medarbeider vil være med å utvikle og
bygge selskapet profil med fokus på bærekraftige løsninger.

Søknad sendes til post@alltecservices.no
Spørsmål til stillingene kan rettes til Magnar Aaland +47 90734860