top of page

Vi søker flere nye kollegaer!

Alltec Services AS tilbyr service og teknologiløsninger innen markedsområdene energi, akvakultur, maritime, industri og offentlig sektor. Selskapets aktiviteter er rettet inn mot det grønne skiftet med bl.a. utvikling og drift av det verdensledende testsenteret “Energy House” for testing av ny, grønn teknologi. Selskapet har også flere spennende prosjekter innen fornybar energi og grønne energibærere – blant annet innen energioptimalisering, solcelleanlegg, biogass, hydrogen og ammoniakk.

bottom of page